آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ رايانش ابري مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 8
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۷
۲ آموزش نظام مراقبت بيماريهاي واگير مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 7
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۱۳۹۸/۰۴/۲۸
۲۱
۳ آموزش مشاوره در بيماري هاي پرخطر (PIT) مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 6
۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۱۳۹۸/۰۵/۰۴
۰


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی