آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ امنيت كاربري فناوري اطلاعات(اكفا) مديريت آمار و فناوري اطلاعات عمومي 12
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۳۹۹/۰۴/۲۷
۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۴۷۴
۲ اصلاح شيوه زندگي و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در جوانان(با محوريت بيماري هاي آميزشي وپيشگيري از اچ آي وي/ ايدز) رديف36 مركز بهداشت شهرستان شغلي 8
۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۹۷
۳ پيشگيري از سوانح وحوادث ومرگ در جوانان مطابق با مدل shep مركز بهداشت شهرستان شغلي 8
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۹۱
۴ آموزش سيستم هموويژلانس ويژه پزشكان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۸
۵ بيماري فشارخون بالا(شناسايي،پيشگيري ،درمان) مركز بهداشت شهرستان شغلي 6
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۷۰
۶ توجيهي بدو استخدام آموزش و توانمندسازي توجيهي 100
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲۱
۷ عوارض تاخيري تزريق خون و فرآورده هاي خوني، راهنمايي تكميل فرم عوارض خون, راهنماي نحوه برخورد با شايع ترين عوارض حاد تزريق خون و فرآورده هاي خوني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۲۸


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی