آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ اطفاء حريق و راههاي پيشگيري بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش عمومي 6
۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۴
۲ مهارتهاي رفتاري وارتباطي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش عمومي 5
۱۳۹۸/۰۱/۲۲
۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۷
۳ سلامت در حوادث و بحرانها دانشكده علوم پزشكي گراش شغلي 6
۱۳۹۸/۰۲/۰۴
۱۳۹۸/۰۲/۰۴
۳۵


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی