آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ مهارتهاي رفتاري وارتباطي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش عمومي 5
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۶۷۲
۲ آشنايي با محصولات تراريخته بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش عمومي 4
۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۱۷
۳ نحوه آموزش خود مراقبتي به بيمار مبتلا به بيماري پرفشاري خون مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 4
۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۶۰
۴ اصلاح شيوه زندگي و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در جوانان(با محوريت بيماري هاي آميزشي وپيشگيري از اچ آي وي/ ايدز) رديف36 مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 8
۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۱۳۹۸/۰۳/۲۴
۲۶
۵ شيوه زندگي سالم در دوره ميانسالي - فعاليت فيزيكي (ميانسالان بيمار) مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 8
۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۱۶


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی