آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ توجيهي دانشكده پيراپزشكي گراش توجيهي 100
۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۰
۲ كارگاه آموزشي نحوه آموزش خودمراقبتي به بيماران مبتلا به پرفشاري خون مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 6
۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۲۸


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی