آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ آشنايي با بيماري هاي شكم حــــــــاد مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 10
۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۳
۲ آشنايي با دستور العمل كد 724 مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 10
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۷
۳ پيشگيري از حوادث ترافيكي مركز بهداشت شهرستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۰۰
۴ استاندارد حسابداري شماره 30 ستاد دانشكده شغلي 7
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۷
۵ اصول نگهداري موادغذايي و شيوه هاي نوين بسته بندي و استفاده از نانوتكنولوژي در وضعيت بسته بندي موادغذايي و تاثير آن برسلامت مواد غذايي ستاد دانشكده شغلي 4
۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۴۳


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی