آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (آزمون از تمام فصل هاي كتاب )(1) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۳۷۱
۲ راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (آزمون از تمام فصل هاي كتاب ) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۳۹۶/۰۱/۱۷
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۴۴۶
۳ مديريت و تنظيم هزينه هاي بيمارستاني دانشكده پيراپزشكي گراش شغلي 9
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
۴۲۳
۴ اصول مستند سازي پرونده هاي پزشكي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۱۲۷
۵ نظام حسابداري تعهدي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بخش يك و دو و سه ) دانشكده پيراپزشكي گراش شغلي 10
۱۳۹۶/۰۸/۱۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۶
۱۳
۶ آيين نامه مالي و معاملاتي دانشكده پيراپزشكي گراش شغلي 10
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۲۳
۷ مديريت استراتژيك 1 دانشكده پيراپزشكي گراش شغلي 10
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۱۳۹۶/۰۹/۲۴
۱۳۹۶/۰۹/۲۴
۱۱۵
۸ كارگاه آموزشي نحوه آموزش خودمراقبتي به بيماران مبتلا به پرفشاري خون مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 6
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۱


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی