آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ اقدامات بهداشت محيط در حوادث و بلايا مركز بهداشت شهرستان شغلي 6
۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۱
۲ مديريت دانش و فرآيند هاي سيستمي ستاد دانشكده شغلي 3
۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۵۷
۳ آشنايي با نظام پنج s يا 5S ستاد دانشكده شغلي 3
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۵۷
۴ بهداشت دست بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی