آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ پرتكلاحياءقلبي ريوي پايه و پيشرفته بزرگسالان (2020) در بيماران مشكوك و يا تاييد شده كوويد-19 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۳
۲ گرمازدگي مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 7
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
۱۷
۳ مداخلات رواني اجتماعي در بلايا مركز بهداشت شهرستان شغلي 10
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۸۶
۴ مراقبت هاي ادغام يافته سلامت ميانسالان (ويروس پاپيلوماي انساني) مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۲۹


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی