دوره های آرشیو شده
select
رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ ارزشها و ضد ارزشهاي اداري مديريت تعالي فرهنگي عمومي 10
۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
۱
۲ سلامت باروري و ناباروري مركز بهداشت شهرستان شغلي 7
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۴۱۵
۳ تفكرات استراتژيك ، سيستمي و نقادانه درسازمان مديريت منابع انساني (اداره آموزش و توسعه كاركنان) شغلي 10
۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱
۴ امنيت كاربري فناوري اطلاعات(اكفا) مديريت آمار و فناوري اطلاعات عمومي 12
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۳۹۹/۰۴/۲۷
۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۴۸۱
۵ اصلاح شيوه زندگي و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در جوانان(با محوريت بيماري هاي آميزشي وپيشگيري از اچ آي وي/ ايدز) رديف36 مركز بهداشت شهرستان شغلي 8
۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۲۰
۶ آموزش سيستم هموويژيولانس ويژه گروه پرستاري و مامايي و دستورالعمل اقدامات مورد نياز قبل از تزريق خونوفراآورده هاي خوني توسط پرستاران بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۱۰
۷ پيشگيري از سوانح وحوادث ومرگ در جوانان مطابق با مدل shep مركز بهداشت شهرستان شغلي 8
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۰۰
۸ آموزش سيستم هموويژلانس ويژه پزشكان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۶
۹ بيماري فشارخون بالا(شناسايي،پيشگيري ،درمان) مركز بهداشت شهرستان شغلي 6
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۰۴
۱۰ توجيهي بدو استخدام آموزش و توانمندسازي توجيهي 100
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
۲۹
۱۱ عوارض تاخيري تزريق خون و فرآورده هاي خوني، راهنمايي تكميل فرم عوارض خون, راهنماي نحوه برخورد با شايع ترين عوارض حاد تزريق خون و فرآورده هاي خوني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۹۷
۱۲ غربالگري بيماري كم كاري تيروئيد در نوزادان مركز بهداشت شهرستان شغلي 6
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۲۵
۱۳ مهارت هاي زندگي و مهارت فرزندپروري مركز بهداشت شهرستان شغلي 10
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲۷۸
۱۴ پرتكلاحياءقلبي ريوي پايه و پيشرفته بزرگسالان (2020) در بيماران مشكوك و يا تاييد شده كوويد-19 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۹۹
۱۵ سلامت باروري و فرزند آوري مركز بهداشت شهرستان شغلي 6
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۴۵
۱۶ گرمازدگي مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 7
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
۱۵
۱۷ مديريت استرس بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۳۷۳
۱۸ مداخلات رواني اجتماعي در بلايا مركز بهداشت شهرستان شغلي 10
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۸۵
۱۹ مراقبت هاي ادغام يافته سلامت ميانسالان (ويروس پاپيلوماي انساني) مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۲۹
۲۰ اكسيژندرماني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 6
۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۶۴
۲۱ روش‌هاي شناسايي و حل مساله در سازمان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۷
۲۲ آشنايي با پروتكل هاي آفلاين 1 مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 7
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۳۹۹/۰۶/۰۹
۱۳۹۹/۰۶/۰۹
۱۷
۲۳ پيشگيري و كنترل كرونا ويروس ويژه شاغلين مركز بهداشت شهرستان عمومي 7
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۳۳۶
۲۴ آموزش مراقبت مادران (سلامت مادران) مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۱۵
۲۵ نظام مراقبت بيماري هاي نوپديد و باز پديد مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۱۲۲
۲۶ راهنماي برخورد با بيماران ترومايي در تروما به سر و گردن مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 10
۱۳۹۹/۰۶/۰۹
۱۳۹۹/۰۶/۲۱
۱۳۹۹/۰۶/۲۱
۲۰
۲۷ برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۱۳۹۹/۰۶/۲۱
۱۳۹۹/۰۶/۲۱
۹۱
۲۸ تفسير ABGو درمان اختلالات اسيد وباز بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 6
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۱۳۹۹/۰۶/۲۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۰
۱۳۷
۲۹ آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 10
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۸۲
۳۰ دوره بازآموزي حضوري دستورالعمل اجرايي برنامه خودمراقبتي ( هرخانه يك پايگاه سلامت) مركز بهداشت شهرستان شغلي 4
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۳۱
۳۱ سلامت دهان و دندان 1 مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۳۶
۳۲ ماموگرافي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۶۹
۳۳ تغذيه مناسب براي بيماران همودياليز بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۸
۳۴ كد اخلاق در حرفه مامايي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۲۸
۳۵ كمك به تنفس نوزاد و كمك به زنده ماندن نوزاد (HBB) مركز بهداشت شهرستان شغلي 8
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۱۱
۳۶ راهنماي اصول خودمراقبتي در سلامت روان مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 10
۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۸
۳۷ مجموعه ملاحظات برنامه سلامت ميانسالان در گام دوم همه گيري كوويد 19 مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۴۴
۳۸ كنترل و پيشگيري بيماري آنفلوانزا مركز بهداشت شهرستان عمومي 5
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۳۹۹/۰۷/۰۳
۱۳۹۹/۰۷/۰۳
۲۰۹
۳۹ آشنايي با شيوه نامه برخورد پزشكي با مسموميت حاد متانول مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۳۹۹/۰۷/۱۱
۱۳۹۹/۰۷/۱۱
۲۰
۴۰ پيشگيري از خشونت خانگي و مداخلات آن مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۲۹
۴۱ پيشگيري و كنترل ديابت مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۳۹
۴۲ مديريت عملكرد مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 7
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۴
۱۱۰
۴۳ تفسير تستهاي سرولوژي مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۲۲
۴۴ مر اقبت هاي ادغام يافته سلامت سالمندان و شيوه زندگي سالم در سالمندي مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۴۶
۴۵ آشنايي با پدافند غير عامل مركز فوريتهاي پزشكي عمومي 10
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۶۳
۴۶ آموزش نظام مراقبت بيماريهاي واگير مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۳۹
۴۷ كنترل كيفي رنگها، معرفت و آنتي سرمها در آزمايشگاه ميكروب شناسي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۸
۴۸ نحوه كار با دستگاه ونتيلاتور(گروه اول) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۰
۴۹ تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۱۱۸
۵۰ كنترل كيفي خون شناسي مركز بهداشت شهرستان شغلي 10
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۲۱
۵۱ نقش تغذيه در كنترل فشارخون مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۴۲
۵۲ آشنايي با عوامل زيان آور در محيط كار مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۳۹۹/۰۸/۰۴
۱۳۹۹/۰۸/۰۴
۵۲
۵۳ مهندسي مشاغل مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 6
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱۱
۵۴ آشنايي با آيين نامه كميته انضباط كار مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 4
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۰
۵۵ غربالگري جنين و تشخيص مشكلات گروموزومي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۲۳


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی