لیست رابطین آموزشی واحدها
جستجو
 واحد سازمانینامتلفنپست الکترونیک
1 مديريت آمار و فناوري اطلاعات طيبه قوامي 071-52448110 ghavami@gerums.ac.ir
2 مركز فوريتهاي پزشكي شهره شيباني 071-52442000  
3 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش محمد رضا درستكار 093-35581185  
4 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش فوزيه فرجي 071-52448105  
5 مركز بهداشت شهرستان رعنا جعفري زاده 071-52451033 raana.jfr70@gmail.comرُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی