تماس با ما

آدرس پستي:
استان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسين(ع) -  بلوار دانشجو - دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گراش

تلفن تماس مستقيم : 
07152449533

كدپستي:
74417-58666

دورنگار:
07152448110

پست الكترونيك:
training1@gerums.ac.ir

مركز تلفن:
 3 الي 52442001 – 071
داخلي: 307

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
پست الکترونیک
کد امنیتی
 
نظرات، انتقادات و پیشنهادات:


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی