دوره های آرشیو شده
select
رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ تاثير حجاب و عفاف بر كاهش آسيب اجتماعي معاونت بهداشت عمومي 3
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی