دوره های آرشیو شده
select
رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ آشنايي با صنعت بيمه و حقوق بيمه گزاران آموزش و توانمندسازي دانشكده عمومي 4
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۶۲
۲ اكسيژن درماني و علائم مسموميت با اكسيژن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 2
۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۵رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی