راهنمای استفاده از سامانه

 

خدمات آموزش ضمن خدمت دانشكده علوم پزشكي گراش به كليه متقاضيان بهره مندي از اين خدمات از طريق اين سامانه ارائه مي گردد. خدمات اين سامانه شامل اطلاع رساني در مورد اخبار و بخشنامه هاي آموزشي و نيز ثبت نام و شركت در دوره هاي آموزشي اين دانشكده مي باشد.

 

قوانين و مقررات:

- شركت در دوره هاي آموزشي اعلام شده در اين سامانه پس از ثبت نام براي كليه متقاضيان آزاد بوده و پس از پرداخت شهريه دوره از طريق درگاه بانكي امكان شركت در دوره هاي حضوري و غيرحضوري اين دانشكده ميسر مي باشد.

- برگشت هزينه شركت در دوره ها پس از ثبت نام به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد.

 

نحوه عضويت ، ثبت نام و شركت در دوره هاي آموزشي دانشكده علوم پزشكي گراش

مرحله اول : عضويت در سامانه

1-پس از ورود به سامانه آموزش به آدرس http://amouzesh.gerums.ac.ir مي توانيد با انتخاب كليد"عضويت در سامانه"و وارد نمودن كد ملي و تاريخ تولد ، در سايت ثبت نام نماييد.  

2-پس از ثبت كد ملي و تاريخ تولد ، ضمن مشاهده اطلاعات اوليه خود ، بايستي اطلاعات تكميلي را وارد و سپس كليد"ثبت"را انتخاب نماييد.

مرحله دوم : ثبت نام و شركت در دوره هاي آموزشي مجاز

1-پسازعضويت و ورود به سامانه مي توانيد كليد "ثبت نام و شركت در دوره ها" را انتخاب و كليه دوره هاي آموزشي مجاز را مشاهده نماييد .

2-پسازيافتن دوره آموزشي مورد نظر مي توانيد بر روي كليد "جزئيات " اطلاعات تكميلي دوره را مشاهده نماييد .

3-چنانچه دوره مورد نظر رايگان باشد مي توانيد كليد "ثبت نام" را انتخاب و در دوره مورد نظر ثبت نام نماييد وليكن در غير اين صورت ، بايستي شهريه دوره را به صورت الكترونيكي واريز تا بتوانيد در دوره مورد نظر ثبت نام نماييد .

4-پس از ثبت نام ، مي توانيد دوره آموزشي انتخاب شده را در كادر " دوره هاي ثبت نام شده " مشاهده نماييد

مرحله سوم : شركت در دوره يا آزمون غير حضوري

چنانچه دورهمورد نظر حضوري باشد بايستي در تاريخ و مكان اعلام شده در دوره شركت نماييد و در صورت غير حضوري بودن دوره ، كليد شركت در آزمون در تاريخ و ساعت اعلام شده فعال گرديده و مي توانيد در آزمون مربوطه شركت نماييد

مرحله چهارم : مشاهده كارنامه آموزشي

پس از پاياندورهميتوانيدباانتخاب كليد"كارنامه آموزشي"دوره هاي آموزشي طي شده خود را مشاهده نماييد

مديريت نوسازي و توسعه سرمايه انساني و تحول اداري

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گراش


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی